รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (สำรวจหรือโยธา) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (เครื่องกล)
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2560 - 28 ธันวาคม 2560

รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (คนพิการ)  

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 
 
powered by